Vrijheid zonder Grenzen is een educatief vredespel voor leerlingen van 10-15 jaar van de basisschool en het VMBO. Het spel wordt in teams gespeeld en via de website www.vrijheidzondergrenzen.nl kunnen docenten een inlogcode aanvragen om gratis met hun klas mee te spelen.

Het spel speelt zich af in 1945. De leerlingen krijgen de opdracht vredesteams samen te stellen met ongeveer 5 leerlingen per team. De teams krijgen via een introductiefilm een missie van een generaal. Deze opdracht moeten de teams tot een goed einde brengen voordat alle landen in Washington bij elkaar komen.

De opdracht gaat over het herstellen van de vrede in de wereld om daarmee nieuwe wereldoorlogen te voorkomen. De tien landen die meespelen waren betrokken bij de Tweede Wereldoorlog en hebben problemen waar ze verschillend over denken. De vredesteams moeten gaan praten met de landen om afspraken met hen te maken om de zeven wereldproblemen op te lossen.

Elk vredesteam krijgt van de generaal een dossiermap met daarin een wereldkaart uit 1945 (tevens scorebord) en achtergrondinformatie over de standpunten van de landen. In zeven rondes doen de vredesteams vredesvoorstellen aan de tien deelnemende landen. De docent stuurt via een mail-to-all functie de voorstellen (spelregels) van de vredesteams naar alle landen. Deze landen worden vertegenwoordigd door leerlingen uit het land en zij kiezen het beste vredesvoorstel voor hun land. Het vredesteam dat de meeste landen achter zijn voorstellen krijgt wint het spel.

Via de website heeft de docent toegang tot een smoelenboek met daarin een korte videoboodschap en contactgegevens van de leerlingen die de verschillende landen vertegenwoordigen. Het is aan te raden de videoboodschappen in de eerste les te laten zien, zodat de leerlingen de buitenlandse leerlingen leren kennen. Wanneer de docent zijn leerlingen ertoe in staat acht, is er de mogelijkheid buiten het centrale contactmoment middels de mail-to-all functie, via social media contact te hebben met de leerlingen in het buitenland. Dit kunnen de leerlingen inzetten om alvast te polsen of hun voorstellen bij de leerlingen in het buitenland in goede aarde vallen.

LINKS