De KinderrechtenTop is een interactieve, mobiele stemshow voor schoolkinderen van 10-14 jaar. In de show stappen schoolklassen in de schoenen van een Kinder-RegeringsTop die over moeilijke kinderrechtenzaken moet besluiten. Concrete casussen van vroeger en nu, over dilemma’s rondom kinderarbeid, internetgebruik, vrijheid en ouders. Met eigen stemkastjes nemen de kinderen standpunt in: EENS of ONEENS. De video reageert op de stemresultaten: “Weten jullie wel zeker dat die de beste keuze is…?”

Vanuit haar expertise rondom schending van mensenrechten wilde het Verzetsmuseum Zuid-Holland kinderen bewust maken van de vaak moeilijke praktijk van kinderrechten. Om aan te sluiten bij de beleving van deze doelgroep wilde zij een media-product ontwikkelen. Maar: daarbij moesten kinderen niet in een veilige hoek blijven zitten. Ze moesten positief gedwongen worden om met het spel mee te doen. Een interactieve show, gekoppeld aan een live-ervaring: dat bleek de oplossing. Het idee voor de AV-show “De KinderrechtenTop” was geboren.

In samenwerking met meerdere kinderrechtenexperts en onderwijsdeskundigen werd gesproken over deze vorm en geschikte inhoud. Zes concrete casussen waren het resultaat die in de show zijn opgenomen. Ze gaan over allerlei thema’s van vroeger en nu, zoals kinderarbeid, internetgebruik, vrijheid om je dromen achterna te gaan en ouders. Maar alle casussen bevatten een conflict: twee rechten uit het kinderrechtenverdrag botsen met elkaar. Deze situatie wordt via een beamer getoond aan een deelnemende schoolklas waarna de kinderen bij zichzelf te rade moeten gaan: ben ik het eens of oneens met de gepresenteerde stelling?

Simon: “Het was heel boeiend om te zien hoe de kinderen in spanning wachtten op de de uitslag. Nog boeiender was hun reactie, nadat de uitslag op het scherm gepresenteerd werd. De schrik of opluchting was van hun gezichten af te lezen.”

Omdat kinderen met hun eigen stemkastje kunnen stemmen, de stemuitslag direct op het scherm getoond wordt, de kinderen met elkaar in discussie kunnen gaan en omdat de film reageert op het stemgedrag van de kinderen, worden de deelnemers volledig meegenomen in de conflicten. De kinderen worden uitgedaagd om standpunt in te nemen en die te verdedigen. Uiteindelijk moet een bindend advies gegeven worden over deze moeilijke situaties.

Klik hier voor meer informatie