Burgerbetrokkenheid en burgerparticipatie. Twee termen die centraal staan in het coalitieakkoord van de Provincie Overijssel. Twee vage termen. Die klinken als een ver-van-mijn-bed-show. Want wie voelt zich nou eigenlijk een burger?
In opdracht van de Provincie Overijssel voert iGlow Media het project Noaberschap uit. iGlow Media ondersteunt en faciliteert. Als grote verbinder brengen wij individuen met elkaar, met organisaties en met de overheid in contact. Dat leidt tot mooie oplossingen en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving. Zodat noaberschap ontstaat, zodat noabers ontstaan.
Een noaber, dat is pas een burger.

LINKS