Avri is als uitvoerende dienst van Regio Rivierenland verantwoordelijk voor de duurzame grondstoffeninzameling en het efficiënt onderhoud van de publieke ruimte. In 2014 organiseert Avri, namens brancheorganisatie NVRD, een congres voor alle Nederlandse afvalverwerkers. In het congres wil zij de snelgaande ontwikkelingen in de branche aan de kaak stellen onder het thema ‘De toekomst ligt buiten’.

De studenten van ons Leerwerkbedrijf hebben een video ontwikkeld waarin Avri als gastheer van dit congres wordt gepresenteerd. Zij hebben het product van idee tot en met oplevering, onder begeleiding van iGlow Media-professionals, zelf uitgevoerd. De video is de start van een breder traject waarin Avri de congresgenodigen wil prikkelen met ideeën over en voorbeelden van nieuwe brancheontwikkelingen.

PROJECTTEAM